28 Nisan 2009 Salı

YAVRUZADE HACI HÜSEYİN EFENDİIsparta Aşevinin karşısında sarı boyalı bir evin bodrum katında Yavruların Tekke diye bilinen bir yerde yatmaktadır. Burada üç adet sanduka vardır. Sandukalann üzerinde yeşil örtü, yerler ise betondur. İçerisi aydınlık olmadığından loş bir ortamdır. Dışarıdan pek belli olmadığı için bilenlerin sayısı azdır.
Yavruzade Tekke'sinin kurucusu olan Hacı Hüseyin Efendi, Sav Köyü eşrafından Ve Yeniçeri zümresinden, Abdullah Emin Ağanın oğlu olup M. 1767 yılında doğmuş babası 1769 Kırım Savaşı'nda öldüğünde, annesi Yadigar Yavru diye çağırdığından, Sav Köyü'nde adı Yavru kalmıştır. Danviran köyünde Mahmut Baba Tekkesi'nde ilk dini eğitimini almıştır.
Yeniçeri çocuklanmn Kuloğlu olmasi nedeniyle, babası gibi yeniçeriliğe girmiştir. Arabistan'da bir süre askerlik yapıp hacı olduktan sonra İsparta'ya gelmiş, o sırada yeniçerilerin evlenmelerine padişah izni çıktığından , Ispartalı Ümmühani hanımla evlenmiştir.
II. Mahmut zamanında yeniçeriliğin kaldınlarak Nizam-ı Cedit'in kurulmasıyla İstanbul'si kaçarak adım değiştirip bazı tekkelerde kaldığı sırada, bir gün Ayasofya'da namaz kılarken, Yahya Efendi Dergâhı Şeyhi Mehmet Nuri Şemsettin Efendi'yi düşünmüş, hiç görmediği bu zatın tekkesine gittiğinde kendisine eski bir tamdık gibi kabul etmesinden kerametine inanmış ve ondan el almış, şeyh kendisine kılıç şeklinde bir taç giydirmiş bu nedenle adı Kılıcı (Kılıç gibi taçlı) olmuştur.Isparta'ya geldiğinde kendi tekkesini kurmuş 1858'de ölünce bugünkü kabrine (tekkesine) gömülmüştür.
Yanında bulunan mezarlardan birinin oğlu Mehmet Emin Efendi'ye ait olduğu söylenmektedir.
Burayı bilenler yoldan geçerken küçük bodrum penceresi önünde dua edip bir Fatiha okumakta ve dilek dilemektedirler. Çevre halkı haricinde burayı bilenlerin sayısı azdır.