28 Nisan 2009 Salı

YAKUP DEDE



Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde Yaka Tepesi üzerinde ahşap bir türbesi vardır. Türbesi bugün restore edilmiştir. Çevresi mesirelik olarak düzenlenmiştir. Türbenin içinde Yakup Dede'nin mezarı vardır.
Rivayete göre Yakup Dede önce köy olan Çünür Mahallesi'nde bir evde hizmetçiymiş. Bir zaman efendisi haçça gitmiş. Evde kalan sahibesi bir gün pilav pişirmiş ve bundan Yakup'da yemiş fakat sahibesinden ikinci bir tabak pilav daha istemiş, o da herhalde hizmetçi doymadı diyerek bir tabak daha vermiş. Fakat Yakup pilav tabağını alarak dışarı çıkmış ve karanlıkta kaybolmuş. Meğer onu hac yolundaki efendisine ulaştırmış. Efendisi buharı tütmekte olan pilavı ve onu uzatan eli karanlık olmasına rağmen tanımış, nereden geldiğini anlamış. Hacdan dönüşünde kendisini ziyarete gelip eljni öpmek isteyenlere hizmetçisini göstererek esas eli öpülecek kimsenin o olduğunu anlatmış.
Yakup Dede bir gün asasını havaya fırlatarak kendisini ölümden sonra asasımn düştüğü yer olan Yaka Tepesi üzerine gömmelerini vasiyet etmiş. Öldüğünde halk onun bu vasiyetini unutarak onu normal mezarlığa gömmek istemiş. Fakat ceset öyle ağırlaşmış ki, bir türlü kaldırıp mezarlığa götürememişler. Çaresizlik içerisinde düşünürken Yakup Dede'nin vasiyetini hatırlayarak asasının düştüğü yere gömmeye karar vermişler. Bunun üzerine ceset hafiflemiş ve kolayca taşınarak Yaka Tepesi üzerine gömülmüş.
Türbeyi çeşitli hastalık ve dilek sahipleri ziyaret etmekte ve adak adamaktadırlar. Türbeyi ziyaret eden bazı ziyaretçiler dilekleriain olup olmayacağını anlamak için türbenin içinde rüyaya yatmaktadırlar. Türbenin içinde böyle bir bölüm de mevcuttur.