28 Nisan 2009 Salı

Sıtma Dede (Hu Dede)Esas adı bilinmemektedir. Doğancı Mahallesi Değirmen yolu 2415 sok. üzerinde bulunan "Hu Dede" diye de anılan Sıtma Dedesi yedişehitlerden birisi olarak anılmaktadır. Mezan yıllardır ziyaretçi akınına uğramıştır. Piri Mehmet Halife'nin müridi de olabileceği söylenmektedir.
Bu zatın sıtma tutardan, ısıtılmış söğüt yapraklan üzerine yatırarak terlettiği, soma söğüt ağacı yapraklanın ve kabuklarını kaynatarak hastalara içirdiği böylece sıtmayı iyileştirdiği söylenir.
Bugün de sıtma hastalan mezann üstüne yatınhr ve bir müddet yattıktan sonra kaldınlıp oturtulur. Bundan sonrada söğüt yaprağı ve kabuğu kaynatılıp çay gibi içmesini tembih edilerek evine gönderilirler.
Bugün bu mezar da kaldırılmıştır. Sadece çevre halkı yerini bilmektedir.