28 Nisan 2009 Salı

Sağ Aşık DedeAntalya yolunda Geyran Köyü'nü geçtikten 4-5 km ileride yol üzerinde muhteşem çalı ağaçlarının meydana getirdiği koruluğun içinde Horasan'dan geldiği rivayet edilen Sağ Aşık Dede yatar. Sağ Aşık Dede'nin mezarının bulunduğu yer küçük bir mezarlık haline gelmiştir. Mezarı hemen girişte sağ tarafta etrafı demir korkulukla çevrilidir. Mezann üst tarafında çeşme, yanında da bir mescit bulunmaktadır.
Mezarım özellikle çocuğu yaşamayan ve olmayan kadınlar ziyaret ederler. Mezann etrafında Üç defa dolaştıktan soma bir Fatiha okuyup Dededen çocuklannın olmasını ve yaşamasını isterler. Çocuğu olmayanlar genellikle rüyaya yatarlar. Rüyada mushaf, yiyecek, içecek görmek hayra alamet sayılır.
Bektaşîlerce de hasattan sonra, türbe ziyaret edilir ve topluca yemek yenilir. Belli bir gün yoktur. Ziyaretçiler mezann başında mum yakar ve etrafa çaput bağlarlar.