28 Nisan 2009 Salı

PİR EFENDİ SULTANKendi adıyla anılan bir mahallesi de bulunan Pir Efendi Sultan*m türbesi İsparta Kirazlıdere yolunun Sandere yol ayrımından yüz metre içeride ahşap bir yapıdır. Yanında kendi adıyla anılan bir su kaynağı bulunmaktadır. Pir Efendi Sultan'ın türbesi daha önce şimdiki halı sarayının yanında bulunmaktayken buradaki mezarlığın kaldırılmasıyla önce Askeri Hastane civanna daha somada bugünkü yerine defhedilmiştir. Asıl adı Hamidî Pir Mehmet Halife'dir. Seyit Ahmet Buhari'den icazet ve hilafet almıştır. İstanbul' da tahsil yapan ve soma İsparta'ya dönen Pir Mehmet burada bir dergâh kurarak öğrenciler yetiştirmiştir. Zamanında darüşşifa, tekke, mescit ve çeşme gibi eserler yapılmıştır. 1553 yılında ölmüş kendi adının verildiği mahalleye gömülmüştür. Piri Mehmet Halife hakkında bir çok rivayetler anlatılmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır. Gazi Kemal Mah. Sakinleri tarafından geçmiş yıllarda yanmış olan evinde bulunan yeşil direği kucaklayan akıl hastalarını iyi ettiği bazılarını da şerbet içirerek sakinleştirdiğini anlatılmaktadır. Piri Efendi öldükten soma da evin ziyaretçileri devam etmiş, evin bir kapısından girip, diğer kapısından çıkıklarında sakinleştikleri görülmüştür.
Yine, Piri Mehmet Halife, Sandere mevkinde bugünkü türbesinin yanında gezerken öğrencileriyle beraber abdest almak ihtiyacı duymuş çevrede su bulamayınca elindeki asayı vurarak oradan su çıkarmıştır. Bugünkü çeşmenin suyunun bu çıkan su olduğu söylenir.
Diğer bir rivayet de Piri Efendi'nin sağlığında Manisa, Konya, Kütahya valiliklerinde bulunan bir ara İsparta'ya gelen Sultan III. Selim (San Selim) Piri Mehmet Efendi'yi ziyaret ettiğinde tahtın büyük şehzade Sultan Mustafa'ya nasip olmayacağını Kanunî'den soma kendisinin padişah olacağını söylemiştir. II Selim padişah olunca Piri Efendi'nin türbesini yaptırmıştır. Bu türbe mezarlığın kaldırılmasıyla yıkılmıştır.
Pir Efendi Türbesi'ne her türlü dilek için gidilir. Piri Efendi'nin ziyaretgâhı daha çok çarşamba ve cuma günleri ziyaret edihnektedir. Ziyaretçiler çarşamba sabah namazından soma giderlerse türbeye Hızır'ın geleceğine inanırlar. Türbedenamaz kılınır, mevlit okuturlar. Türbede bir namazlık ve adakların yapılabilmesi için mutfak mevcuttur.