28 Nisan 2009 Salı

ÖKÜZ BATTI


Şehrin güneyinde bulunan Sidre Tepesi'nin eteğinde büyük kavak ve çınar ağaçlarının bulunduğu bir mesire yeridir. Buraya öküz battı adı verilir. Bu adın verilmesinin sebebi burası önceleri sulak bir yer olması sebebiyle bataklık halinde olması ve bu bölgede otlatılan birçok büyükbaş hayvanın çamura saplanmasından dolayı Öküz Battı adı verilmiştir. Burada bir mezar veya türbeye rastlanmaz. Ancak yaşlıların anlattığına göre, Rumlar İsparta'yı terk etmeden önce burada azizlerinden birinin gizli mezarının bulunduğunu söylerler, ziyarette bulunurlarmış. Şimdi Müslüman halkın mesire yeridir, öksürüğe tutulanlar burayı ziyaret ederek pınardan su içerler, etrafında dolaşırlar. Adak olarak da orada bulunan söğüt ağaçlanndan birine ciğer asarlarmış. Belediyenin çevre düzenleme çalışmaları nedeniyle mesireliğin ortasına bir havuz yapılmış ve adak ciğerinin asıldığı ağaç kesilmiştir. Bugün bu adak da unutulmuştur.