14 Aralık 2008 Pazar

Kesikbaş Dede

İsparta Çayı yakınında kendi adıyla anılan mevkideki dört yol kahvesinin karşısında bir türbedir. Türbe kövke taşından yapılmış olup üstü kubbelidir. Türbenin kitabesinde Şehit Fethi Bey (Kesikbaş) yazılıdır. Türbenin içi temiz düzenlidir. İçinde yeşil örtülü sandukada Şehit Fethi Bey'in mezarı bulunmaktadır. Türbenin içi namaz kılmaya elverişlidir. Aynca yanında bir cami ve şadırvan bulunmaktadır.

Gerçek isminin Fethi olduğu rivayet edilen Kesikbaş Dede İsparta'nın fethinde yararlılık göstermiş yedi kardeşten biridir. Rivayete göre türbenin yıkılarak üzerinden yol geçmesine razı olmamış görevli işçilerin kollan tutmaz olup çatıdan düştükleri görülmüştür. Türbenin yeniden yapılmasına karar verilerek yerinden kaldınlmış 1951 yılında yeniden yapılmıştır. Kesikbaş Dede'nin, anlatılanlara görehalen dünyanın çeşitli yerlerindeki harp eden Müslüman askerlere yardım ettiği söylenir. En son Kore Savaşı'nda görüldüğü halk arasında anlatılmaktadır. Ömer Seyfettin'in Kesikbaş hikayesiyle de Şehit Fethi Bey'in hikayesi arasında benzerlik bulunmaktadır.

Türbeyi her türlü sıkıntısı olan ihtiyaç sahipleri ve askere gidenler ziyaret etmektedir. Ziyaretçilerin tercih ettiği günler özellikle çarşamba ve cuma günleridir. Adak olarak kurban kesmek veya yoldan gelip geçenlere sıcak lokma, gofret, lokum türü adaklar dağıtılmaktadır. Bazı mübarek gecelerde Kesikbaş Türbesi yanında esnaflar helva karıştırarak dağıtmaktadırlar.