13 Aralık 2008 Cumartesi

Hızır Abdal Sultan

Devlet Hastanesi yolu üzerinde Akoluk civan denen mevkide türbesi bulunmaktadır. Yeşil boyalı ahşap bir yapıya sahip olan türbenin kapısı eğilerek içeri girmeyi sağlayan ufak bir yapıdadır. Türbe ağaçlann arasında olup yanında da çeşmesi vardır. Türbenin içerisinde Hızır Abdal Sultan'ın sandukası içinde dua kitaplan, Kur'an-ı Kerim ve bazı eşyalann bulunduğu bir dolap, duvarlannda ise dualar ve sûre levhalan bulunmaktadır.

Hızır Abdal Sultan'ın Horasan erenlerinden olduğu ve Nakşibendi tarikatının postnişini olarak İsparta'ya geldiği ve kendisine verilen bugünkü Hızırbey Mahallesi'ne yerleştiği rivayet edilmektedir. Zamanında bağ ve bahçelik olan bu mahallenin Hızır Abdal Sultan'ın öğrenci ve yakınlannın yerleşmesiyle bir mahalle olduğu ve bu yüzden Hızır Abdal Sultan'ın adının bu mahalleye verildiği söylenmektedir.

Hızır Abdal Sultan Nakşibendî iken, mahallesine yerleşen Bektaşîlerin etkisi ile tekkesi zamanla Bektaşî tekkesi halini almıştır. Bektaşîler bugünde bu tekkeyi ziyaret etmek için çok uzaktan gelmektedirler.

Hızır Abdal Sultan H.937 (M 1531) yılında ölmüştür. "Canına Ola Rahmeti" sözüyle, ebcet hesabıyla ölümüne tarih düşürülmüştür.

Rivayete göre devlet hastanesi yolu yapdırken türbe yıkılmak istenmiş. İş makinelerinin burada çalışmaması sebebiyle türbe yıkılamamış ve yol türbenin kenarından geçirilmiştir.
Türbe genelde bayanların ziyaret ettiği bir yerdir. Belirli bir ziyaret günü yoktur. Bundan önceki yılarda Hızır Abdal'ın torunu olduğunu söyleyen türbedar ziyaretçi hastaların hasta uzuvlarına türbede bulunan bir takunyayı üç defa vurarak hastalıklarını tedavi edermiş. Bunun karşılığında ziyaretçiler türbeye adak ve bağışlarda bulunurlar. Bugün ise yol kenarı olduğu için insanların birer Fatiha okuduğu bir mekandır