13 Aralık 2008 Cumartesi

Hüseyin Baş Dede

Yenice Mahallesi, İsparta Çayı üzerindeki köprünün yakınında bulunan şimdiki fabrika alam olan yerdedir. Mezarı Hüseyin Baş Değirmeni adı verilen yerdedir. Mezarın üstünde sandukası bulunmaktadır, mezar karanlık bir yerde olduğu için sürekli aydınlatılmaktadır.

Hüseyin Baş Dede'nin türbesine mahalle sakinlerinin baktığı belirtilmektedir.

Çeşitli hastalıkları olanlar 3 gün süreyle buraya gelirler ve eski değirmen boylasının yerine konan demir borunun altından çıplak ayakla 3 defa geçerler. Her defasında önceki bastıkları yere bir defa daha basmamaya dikkat ederler. Bu üç gün çarşamba, cuma ve cumartesidir. Hastalar çarşamba ve cumartesi günü güneş doğmadan, cuma günü ise cuma selâsı sırasında ziyaretlerini yaparlar. Hasta buradan giderken, içine hiç su konmamış bir testiye su doldurup evine götürür ve bundan başka su içmez. Hasta bunları yaptıktan soma etrafa çivi çakıp çaput bağlar, etrafa bulgur serper. Daha soma da değirmen içinde tribüne su götüren demir borunun yanında bulunan Hüseyin Baş Dede'nin mezarı etrafında dolaşarak ziyaretini tamamlar.

Eskiden nisan, mayıs aylarında yağmur yağmadığı zaman tabak esnafı tarafından yedi torba hazırlanır, yedi çocuk tarafından önce ulu camiye veya şimdiki belediye sarayının yerinde bulunan namazgaha götürülürdü. Burada da yedi genç tarafından taşınarak Yenice Mahallesi'ndeki Kaya Çeşme Namazgahı'nda dualarla götürülüp, Hüseyin Baş Dede değirmeninin boylasına konar, torbaların başına bir bekçi konularak dağıtıldığı söylenmektedir. Somada ulemanın, esnafın ve vatandaşların katıldığı, öğrencilerin ilahilerle ve dualarla iştirak ettiği törenler yapılırdı. Sonrada değirmen oluklarının altından geçilir, ırvasa olarak mezar altında dönülür ve tören tamamlanırdı