13 Aralık 2008 Cumartesi

Halife Sultan

Devrin büyük alimlerinden olup kendisine Ferâiz Şarihî (miras paylan açıklayıcısı) denilir. Türbesi bugün İsparta'da kendi adıyla anılan mahallenin yine aynı adla anılan mezarlığındadır.

Türbesinin etrafı demir örgülerle çevrili olup üstü demirden bir kubbeyle örtülmüştür. Mezarı bu kubbenin altındadır. Çevresi ağaçlıktır ve türbenin yanında çeşme ve namaz kılınacak yer bulunmaktadır. Bugünkü türbe 1959 yılında hayır sahiplerince yaptırılmıştır.

Halife Sultan'm Erdebili tarikatına mensup olduğu rivayet edilmekte muhtemelen H.911'de yaşamış olduğu iddia edilmektedir. Ölüm tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur.

Halk dirinde Şeydi Halife'nin Şeyh Alaaddin Efendi'nin Isparta'daki Şeyhi ferâizde hocası ve üstadı olduğu , Şeydi Halife'nin ölümünden sonra ferâizde şüphe ve tereddüde düştüğü hallerde, Halife Sultan'ın türbesine giderek onun önünde eğilerek zorluklarını giderdiği rivayet olunur.

Ziyaretçiler türbenin etrafında üç defa dolandıktan sonra çaput bağlar ve mezarın başında mum yakarlar, adak kurbanları keserlermiş. Ziyaret için belirli bir gün olmamakla beraber Perşembe ve Cuma günleri gidilip iki rekat namaz kılınarak dilekte ve duada bulunulurmuş.