13 Aralık 2008 Cumartesi

Hace-i Sultani Abdulkadir Geylani

Hisar Mahallesi Gülcü Sokak 42 numaralı Uyuoğlu türbesi isimli yerde bulunan bir türbedir. Türbeye bir evin bahçesinin içinden geçilmektedir.

Âbdülkadir Efendi aslen Ispartah olup I. Murat zamanı bilginlerinden Mevlana Ali Tusİ'ye hizmet ederek bazı rütbeler almış, daha sonra Fatih Sultan Mehmet'e hocalık etmiştir. O dönemde vezirlik yapan Vezir Mahmut Paşa'nın karalamasıyla azledilerek İsparta'da oturmaya memur edilmiş ve münzevî bir hayat sürdürmüştür.

Adı geçen Âbdülkadir Efendi ünlü Âbdülkadir Geylâni'nin kurduğu Kadiri Tarikatına girdiğinden ve adı da Âbdülkadir olduğundan ondan ayırt edilmek için adı Hâce-i Sultani- Âbdülkadir Geylâni olarak ün almıştır.

Bir ara sakalını kına ile boyadığından Kınalı Abdülkadir Efendi olarak da bilinmektedir.

Türbe bugün her türlü dilek için ziyaret edilmekte ve adaklar dağıtılmaktadır. Türbenin yanında adak olarak çikolata, bişi, ekmek ve helva dağıtılmaktadır.

Türbenin karşısında bulunan delikli taşın Abdülkadir Efendinin kerameti ile şifa dağıttığı inancı hakimken taşın çalınmasıyla, sadece türbe ziyaret edilir olmuştur.