13 Aralık 2008 Cumartesi

Gök Veli Sultan Hazretleri

Isparta Çelebiler Mahallesi'nde bulunan Kavaklı Cami ile Tuhafiyeciler Sitesi arasında caminin doğu tarafında bir mezardır. Mezarın hemen üstünde bir ağaç vardır. Mezarın etrafında demir parmaklıklar bulunmaktadır. Mezar taşında Gök Veli Sultan Hazretleri (Ayak Dedesi) 1175-1260 yıllarında İsparta'mızda yaşamış büyük âlim ve evliyalardan Şeyh Recep Efendi yazısı bulunmaktadır. Asıl adı Recep'tir. Zaten kaynaklarda Şeyh Recep ve Abdi Paşa olarak geçmektedir. Horasan'dan geldiği ve İsparta'nın en eski erenlerinden olduğu rivayet edilmektedir. Şu anda mezarın olduğu yer o zamanlar ormanlık ve fundalık olduğu, Şeyhin burada tekke ve zaviye yaptırdığı ve ayrıca keramet sahibi olduğu ifade edilmektedir.

Genellikle yürümekte geciken ve yürüyemeyen çocukların götürüldüğü bir yerdir. Adı da bu yüzden Ayak Dedesi'dir. Yürüyemeyen çocuk çarşamba, cuma ve cumartesi günlerin mezarın etrafında üç defa dolaştırıldıktan sonra etrafa çaput bağlanır ve adakları için mum yakılırmış.

Yine hasta çocuklar mezarın yanına getirilip mezarın etrafında yedi defa döndürülür bu hareket üç defa tekrarlanırmış. Daha sonra adak olarak camiyesüpürge ve diğer ihtiyaçları hediye edilirmiş. Bugün bu inanışın kaybolduğu söylenmektedir.