12 Aralık 2008 Cuma

Aslan Baba

Yakaören köyünde (Lavus Köyü) Gök Derenin güneye bakan yamacında çayın kenanndadır. Türbe köyün aşağısında olduğu için aşağı tekke denilmektedir. Türbe çam ağaçlan olan güzel ve bakımlı bir bahçeye sahiptir. Türbenin yanında her türlü ihtiyacı karşılayabilecek bir mutfağı ve ayrıca bir semah odası mevcuttur. Yanı başında bulunan ardıç ağaçlan çevreye ûhrevi bir hava katmaktadır. Türbenin içinde Aslan Baba'nın sandukası bulunmakta, duvarlarda Hz. Ali'nin resimleri ve Kur-an'ı Kerim sureleri bulunmaktadır. Türbenin içinin geniş olması sebebiyle birçok ihtiyaca cevap verebilecek niteliktedir. Bazen ziyaretçiler burada da yatarlarmış.

Buraya ziyaretçi olarak hastalar, çocuğu olmayanlar gelirler. Hasta olanlar türbeye gelir, burada yatar ve rüyalannda iyileşebileceğini görürse şifaya ulaşırlarmış. Çocuğu olmayanlar ise türbe içine salıncak kurar içine oyuncak bebek yatırarak dua ve dilekte bulunurlar ve adaklar adarlarmış. Adak olarak her türlü küçükbaş hayvan adanırmış. Bunlar çevredeki insanlara dağıtılırmış. Fakat adak adayan kimse adağın etinde yemezmiş. Burada asıl adak günü Muharrem ayının 10. gününde olup bugün "Aşure günü" diye adlandırılır. Çevre köylerden ve İsparta'dan gelen misafirlerinde gelmesiyle adak sahiplerinin adakları toplu halde pişirilerek yenirmiş. İnanışa göre, türbenin yakınlarında çalgı çalınmaz ve gelin geçirilmezmiş. Çalgı çalınırsa çalgı çalanlann felç olacağı inancı hakimmiş.

Aslan Baha'nın Horasan erenlerinden olduğu ve ailesiyle birlikte buraya yerleştiği rivayet edilmektedir. Türbe içerisinde bulan geyik boynuzlan ve bir kılıç ilgi çekicidir. Boynuzlann şifa için kullandığı söylense de bugün pek kullanılmadığı ifade edilmektedir. Kılıç hakkındaki rivayet ise şöyledir:

Kılıç ortadan kaynak yapılmış bir kılıçtır. Bu kılıcı türbeden bir kişi çalar ve kılıcı ortadan ikiye böldürerek iki ayn bıçak (satır) yapar fakat rüyasında sürekli Aslan Baba tarafından korkutulunca o kişi bu parçalan tekrar birleştirerek kılıcı

yaptırmış ve getirip türbeye tekrar bırakmış. Aslan Baba türbesi bölge halkı tarafından kutsal sayılan sürekli ziyaret edilen bir mekandır.