12 Aralık 2008 Cuma

Alaeddin Efendi (Aldan Dede)

Isparta'nın Gülcü Mah. Binti Emir Mezarlığı veya halk arasındaki adıyla Alaeddin Efendi Mezarlığı'nın kuzeybatı köşesinde bulunan türbedir. Türbesi mezarlığın içindedir. Üstü çatılı türbenin içindeki Alaeddin Efendi'nin yeşil örtülü sandukası mevcuttur. Türbe namaz kılınabilecek derecede geniştir. Türbesi 1946 yılında hayır sahiplerince yaptırılmıştır. Alaeddin Efendi Erdebilî'ye tarikatının büyüklerindendir. Halife Sultan İle aynı dönemde tahsil yapmış ve Halife Sultan'a damat olmuştur.

Türbe zorda kalanların uğrak ve umut yeridir. Türbe genellikle cuma günleri kadınlar tarafından ziyaret edilir, türbede ziyaretçiler tarafından namaz kılınır, mevlit okunur, çeşitli dileklerde bulunduktan sonra türbenin yanına mum dikilir ve çaput bağlanır ve adak kurbanları kesilirmiş. Bugün mum yakma ve çaput bağlama adetleri yok denecek kadar azalmıştır. Kurban olarak küçükbaş hayvanlar kesilmekte ve fakirlere dağıtılmaktadır56.