28 Nisan 2009 Salı

Çayırlı Mescid


Atabey'in Altunbağ Mahallesi'nde bulunan bir mesireliktir. Buranın çevresi ağaçlık ve yeşilliktir. Tam ortasında büyük bir havuz bulunmaktadır.
Çayırlı Mescit yağmur dualarının yapıldığı ve dualar esnasında adak kurbanlarını kesildiği ve yendiği bir mekandır. Bu mekanda daha önce havuz yokmuş ve ilçe halkı bayram namazlarını buraya kılmaya gidermiş ve bayram aşları adı verilen yemekler yenirmiş. Bugün yağmur dualannda gidilen bir yerdir.
Atabey İlçesi'ndeki ihtiyarlar Çayırlı Mescit'te bir dedenin mezarı olabileceğini inanırlar.

Atabey îlçesi'ndeki yağmur duası üç gün sürermiş. Yağmur duası için çarşamba günü Hıdırlık Dede denilen yerde toplanılır ve dualar edilir. İkinci günde Karaardıç denilen bir tepede ve üçüncü gün cuma günü Çayırlı Mescit'te bütün cami imamlan ve halk toplanır. Yağmur duası yapılır. Kur'an'dan sûreler okunur. Günahların afifi için istiğfar edilir. Küskünler barıştırılır. Namaz kılınır. Bütün bunlardan sonra yemekler yapılıp yenir. Çayırlı Mescit'te eskiden bir tek ağaç varmış. Şimdi işe suyun ve ağacın bol olduğu mesirelik bir yerdir. Küçük bir mescidi vardır. Eskiden yağmur duasına çıkıldığında bir değirmenci orada göstermelik olarak öldürülüp, suyun akhğı arığa yatırır yıkarlarmış. Sanki değirmenci kurban ediyormuş gibi yaparlarmış. Günümüzde bu uygulama yapılmamaktadır .